«Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών»

«[...]καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ ᾿Αδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν· καὶ νῦν μή ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα
. [...]» [Γένεσις, κεφ. 3, 22]


Αφού τα δημιουργήματα ''έφαγαν'' από το ''Δέντρο της Γνώσης'', οι κατασκευαστές λένε:''δείτε, ο Αδάμ έγινε ως ένας από εμάς, γνωρίζων καλό και πονηρό· τώρα ας προσέχουμε μην ποτέ απλώσει το χέρι του και πάρει από το Ξύλο της Ζωής και φάει και ζήσει στον Αιώνα''.

Είπατε τίποτα; Φοβήθηκαν να μην γίνουν οι κατασκευασμένοι, ... όπως είναι οι ίδιοι. Και ακολούθως έλαβαν τα μέτρα τους.

Και έτσι ξεκίνησαν όλα...

Ακολουθεί η ''Έξοδος/Εκδίωξη απο τον Παράδεισο''.

Εδώ στηρίζουν όλο το σενάριο του μεσσιανισμού, της λύτρωσης απο την αμαρτία, κλπ. Πάνω σε αυτά βασίζεται όλη η ''Καινή Διαθήκη'', συνεπώς o "χριστιανός" δεν είναι λογικό να λέει ''εγώ δεν αποδέχομαι την Παλαιά''. Αφού εκεί είναι που εδράζεται το σκεπτικό τους, οτι ''ο Χριστός είναι ο Θεός''.

Μάλιστα μετά -υποτίθεται- οτι εκείνο που δεν ήθελαν εκείνοι να συμβει, να ζήσει ''ο Αδάμ'' για πάντα τρώγοντας απο το Δέντρο της Αιώνιας Ζωής, θέλει να το κάνει ο ''Χριστός'', δηλαδή να χαρίσει την ''αιώνια ζωή''. Ποιόν κοροιδεύουν; Aφου υποτίθεται οι ίδιοι την απέτρεψαν. Βάσει του δικού τους σεναρίου πάντα.

Παλιγγίνης Ελευθέριος - ΊΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ
= ) ) = I I = ( ( =Παύλος:

«Η γήινη εξουσία είναι εκ Θεού - οφείλετε υποταγή»

Τι λόγους είχε να στηρίζει τους γήινους εξουσιαστές;


Kαι η «ιερή» :jerk: των «Χριστιανών» πάει σύννεφο...


Το παρακάτω λοιπόν είναι το αχαρακτήριστο κείμενο του Παύλου το οποίο προτρέπει τους πιστούς για άκριτη υποταγή σε κάθε "εξουσία"- το αυθεντικό μετά ακριβούς μεταφράσεως- άν υπήρξε ποτέ κάποιος ο οποίος ελέγετο έτσι, και δεν έχουν... συνταχθεί απο... "επιτροπή" -αντιανθρώπινη και ανθελληνική- τα κείμενά του. Δεν θα σχολιαστεί περαιτέρω διότι κάθε Νους εξάγει τα συμπεράσματά του. Άλλωστε το κείμενο... "μιλάει απο μόνο του"...
- - -
Παλιγγίνης Ελευθέριος - ΊΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ
= ) ) = I I = ( ( =


"Aγία Γραφή", "Καινή Διαθήκη", "Επιστολές Παύλου",
"Προς Ρωμαίους"
κεφ. ιγ' (13)

1
«Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω· οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν·»
[Kάθε ψυχή να υποτάσσεται στις εξουσίες που βρίσκονται πάνω από αυτήν· γιατί δεν υπάρχει εξουσία που να μην προέρχεται από τον Θεό· οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν θεσμοθετηθεί από το Θεό.]

2
«ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν· οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται.»
[Eπομένως, όποιος εναντιώνεται στην εξουσία, σημαίνει πως έχει στραφεί ενάντια στην τάξη που έχει οριστεί από το Θεό. Kι όσοι εναντιωθούν στην τάξη αυτή, θα πάρουν κρίμα (αμαρτία).]

3
«οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀλλὰ τῶν κακῶν. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·»
[Γιατί οι άρχοντες δεν είναι το φόβητρο γι' αυτούς που κάνουν τα καλά έργα, μα τα κακά. Θέλεις, συνεπώς, να μη φοβάσαι την εξουσία; Kάνε το καλό και θα δεχτείς έπαινο απ' αυτήν.]

4
«Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστι σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς ὀργὴν, ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.»
[Γιατί η εξουσία είναι όργανο στην υπηρεσία του Θεού για το καλό σου. Aν όμως κάνεις το κακό, να φοβάσαι· καθόσο δε φοράει άσκοπα το μαχαίρι ·  γιατί είναι Θεού διάκονος στην οργή, εκδικητής όποιου κάνει το κακό.]

5
«διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν.»
[Γι' αυτό, είναι ανάγκη να υποτάσσεστε, όχι μονάχα για να αποφύγετε την οργή, αλλά και για να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας.]

6
«διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε· λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες.»
[Γι' αυτό λοιπόν και πληρώνετε φόρους· επειδή οι φορείς της εξουσίας είναι εκτελεστικά όργανα του Θεού, προσηλωμένα σε αυτόν ακριβώς το σκοπό.]

7
«ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.»
[Ξεπληρώστε σε όλους τις οφειλές, σε εκείνον που οφείλετε φόρο, τον φόρο, σε εκείνον που οφείλετε τον δασμό, τον δασμό, σ' κείνον που οφείλετε φόβο, τον φόβο, σ' εκείνον που οφείλετε τιμή, την τιμή.]

. -


Aπατεωνίστικες οι εκκλησιαστικές ''μεταφράσεις'' της Καινής Διαθήκης

Ή... το κρυφό ''ρομάντζο'' της Μαρίας και του Γαβριήλ.
Σε πάμπολλα σημεία των ''Ευαγγελίων'', παρατηρείται το παράδοξο - (;) φαινόμενο άλλα να γράφει το πρωτότυπο κείμενο, και άλλα -αντίθετα- να μεταφράζει ακριβώς δίπλα ο προπαγανδιστής που έχει οριστεί επισήμως από το ''παπαδαριό'' για να μετατρέψει τα κείμενα σε ''ακίνδυνα'' για το δόγμα τους.

Στο κατά Λουκάν αναφέρεται οτι ο Γαβριήλ κατα τον ''Ευαγγελισμό'', ''εισήλθε προς την Μαρία'',
δηλαδή εισήλθε προς το σώμα της, εις - ήλθε στο σώμα της, ερωτικά- ενώ στην μετάφραση... αυτό γίνεται... ''εισήλθε στο δωμάτιο της''.

Κατά Λουκάν:
''[...]Και εισελθών ό άγγελος προς αυτήν, είπε[...]''
- - - - - - - >
''Xριστιανός Ορθόδοξος'' εγκεκριμένος απο την ''Εκκλησία'' μεταφραστής (ο διάσημος Τρεμπέλας):
''[...]Και αφού εμβήκεν ο άγγελος εις το δωμάτιόν της, της είπε[...]''

Αυτό είναι μόνον ένα παράδειγμα -από τα πάρα πολλά- μεταφραστικών αυθαιρεσιών των ''θεολόγων'' των επισήμων μεταφράσεων της ''εκκλησίας'' των ''Χριστιανών Ορθοδόξων'', αλλά και όλων των ''Χριστιανών'', που
εντοπίζονται συνήθως στα σημεία που θέλουν να εξασφαλιστούν/στηριχθούν ''δογματικά'' ή να επιτεθούν σε ''εχθρούς'' και να τους βγάλουν ''σατανολάτρες''.

Ακολουθεί παράθεση και σωστή, ακριβής νεοελληνική απόδοση του εν λόγω σημείου, καθώς και ακόλουθες παρατηρήσεις -παρακαλείται ο αναγνώστης εάν κουραστεί απο το πρωτότυπο και την απόδοση να πάει κατευθείαν στις παρατηρήσεις του τέλους της σελίδας, που είναι σημαντικότατες-.
''ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ''
κεφ. Α' στ. Ε'
[...]
Εγένετο εν ταις ημέραις Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύς τις ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά, και η γυνή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ.

- - - - - - -
Γινόταν στις ημέρες του Ηρώδη του βασιλιά της Ιουδαίας κάποιος ιερεύς (εβραίος) με όνομα Ζαχαρίας από την εφημερία του Αβιά, και η γυναίκα του από τις θυγατέρες του Ααρών, και το όνομά της Ελισάβετ.
- - - - - - -ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσαις ταις εντολαίς και δικαιώμασι του Κυρίου άμεμπτοι.
- - - - - - -
Ήταν δε δίκαιοι αμφότεροι μπροστά στον Θεό, πορευόμενοι σύμφωνα με όλες τις εντολές και άμεμπτοι κατά τα δικαιώματα του Κυρίου.
- - - - - - -και ουκ ην αυτοίς τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ην στείρα, και αμφότεροι προβεβηκότες εν ταις ημέραις αυτών ήσαν.
- - - - - - -
Και δεν ήταν σε αυτούς παιδί, καθ'ό,τι η Ελισάβετ ήταν στείρα, και αμφότεροι ήταν προχωρημένοι στις ημέρες τους (στην ηλικία τους).
- - - - - - -Εγένετο δε εν τω ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξει της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του θυμιάσαι εισελθών εις τον ναόν του Κυρίου· και παν το πλήθος ην του λαού προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος.
- - - - - - -
Συνέβαινε δε, κατά την ιερατεία του στην τάξη της εφημερίας του έναντι του Θεού, κατά την συνήθεια της ιερατείας, έτυχε να θυμιάσει εισερχόμενος στον ναό του Κυρίου· και όλο το πλήθος του λαού, προσευχόταν έξω την ώρα του θυμιάματος.
- - - - - - -ώφθη δε αυτώ άγγελος Κυρίου εστώς εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος.
- - - - - - -
Εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου να στέκεται δεξιά από το θυσιαστήριο του θυμιάματος.
- - - - - - -και εταράχθη Ζαχαρίας ιδών, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν.
- - - - - - -
και ταράχτηκε ο Ζαχαρίας βλέπων, και φόβος έπεσε σε αυτόν.
- - - - - - -είπε δε προς αυτόν ο άγγελος· μη φοβού, Ζαχαρία· διότι εισηκούσθη η δέησίς σου, και η γυνή σου Ελισάβετ γεννήσει υιόν σοι, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην· και έσται χαρά σοι και αγαλλίασις, και πολλοί επί τη γεννήσει αυτού χαρήσονται.
- - - - - - -
είπε δε προς αυτόν ο άγγελος· μη φοβάσαι, Ζαχαρία· διότι εισακούστηκε η δέησή σου, και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα γεννήσει γιο σε εσένα, και θα καλέσεις το όνομά του Ιωάννη.
- - - - - - -έσται γαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου, και οίνον και σίκερα ου μη πίη, και Πνεύματος Αγίου πλησθήσεται έτι εκ κοιλίας μητρός αυτού, και πολλούς των υιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον τον Θεόν αυτών· και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού, επιστρέψαι καρδίας πατέρων επί τέκνα και απειθείς εν φρονήσει δικαίων, ετοιμάσαι Κυρίω λαόν κατεσκευασμένον.
- - - - - - -
Θα είναι λοιπόν μέγας ενώπιον του Κυρίου, και δεν θα πιεί οίνο και σίκερα, και από Πνεύμα Άγιο θα γεμίσει ακόμη από την κοιλιά της μητέρας του, και πολλούς από τους υιούς του Ισραήλ θα επιστρέψει στον Κύριο τον Θεό τους· και αυτός θα προσέλθει ενώπιον του σε πνεύμα και δύναμη του Ηλία, για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και τους απειθείς σε φρόνηση δικαίων, για να ετοιμάσει στον Κύριο λαό κατασκευασμένο.
- - - - - - -και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον· κατα τι γνώσομαι τούτο;
- - - - - - -
Και είπε ο Ζαχαρίας στον άγγελο· από τι (πώς) το γνωρίζω αυτό;
- - - - - - -εγώ γαρ ειμι πρεσβύτης και η γυνή μου προβεβηκυία εν ταις ημέραις αυτής.
- - - - - - -
Eγώ είμαι ηλικιωμένος και η γυναίκα μου προχωρημένη στις ημέρες της (σε ηλικία).
- - - - - - -και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτώ· εγώ ειμι Γαβριήλ ο παρεστηκώς ενώπιον του Θεού, και απεστάλην λαλήσαι προς σε και ευαγγελίσασθαί σοι ταύτα· και ιδού έση σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσαι άχρι ης ημέρας γένηται ταύτα, ανθ' ων ουκ επίστευσας τοις λόγοις μου, οίτινες πληρωθήσονται εις τον καιρόν αυτών.
- - - - - - -
Και αποκρινόμενος ο άγγελος, είπε σε αυτόν· εγώ είμαι ο Γαβριήλ ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και στάλθηκα για να πω σε εσένα και να σου ευαγγελιστώ αυτά· και ιδού θα είσαι σιωπών [(μουγγός)] και μη δυνάμενος να λαλείς έως την ημέρα που θα γίνουν αυτά, γιατι δεν πίστεψες τους λόγους μου, οι οποίοι θα εκπληρωθούν στον καιρό τους.
- - - - - - -και ην ο λαός προσδοκών τον Ζαχαρίαν, και εθαύμαζον εν τω χρονίζειν αυτόν εν τω ναώ.
- - - - - - -
και ο λαός περίμενε τον Ζαχαρία, και θαύμαζε (έκπληκτος δυσανασχετούσε) που χρόνιζε (καθυστερούσε) μέσα στον ναό.
- - - - - - -εξελθών δε ουκ ηδύνατο λαλήσαι αυτοίς, και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρακεν εν τω ναώ· και αυτός ην διανεύων αυτοίς, και διέμενε κωφός.
- - - - - - -
Όταν ήρθε έξω, δεν μπορούσε να τους μιλήσει, και κατάλαβαν οτι είδε οπτασία μέσα στο ναό· και αυτός τους έκανε νοήματα, και παρέμενε κουφός [(εννοεί κωφάλαλος)].
- - - - - - -και εγένετο ως επλήσθησαν αι ημέραι της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού.
- - - - - - -
και έγινε όταν ολοκληρώθηκαν οι μέρες της λειτουργίας του, έφυγε και πήγε στο σπίτι του.
- - - - - - -Μετά δε ταύτας τας ημέρας συνέλαβεν Ελισάβετ η γυνή αυτού, και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε, λέγουσα ότι ούτω μοι πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέραις αίς επείδεν αφελείν το όνειδός μου εν ανθρώποις.
- - - - - - -
Μετά από αυτές τις ημέρες συνέλαβε η Ελισάβετ η γυναίκα του, και έκρυβε τον εαυτό της μήνες πέντε, λέγουσα οτι έτσι έκανε σε εμένα ο Κύριος στις ημέρες, στις οποίες είδε να αφαιρέσει την ντροπή μου (από την στειρότητα) στους ανθρώπους.
- - - - - - -Εν δε τω μηνί τω έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ, προς παρθένον μεμνηστευμένην ανδρί, ώ όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ.
- - - - - - -
Tον δε μήνα τον έκτο, λοιπόν [(εννοεί από τον... προηγούμενο ''Ευαγγελισμό'' που οδήγησε την σύλληψη του υιού της Ελισάβετ)] , απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από τον Θεό σε πόλη της Γαλιλαίας, της οποίας το όνομα Nαζαρέτ, σε μια παρθένο μνηστευμένη με έναν άντρα, του οποίου το όνομα Ιωσήφ, από τον οίκο του Δαβίδ, και το όνομα της παρθένου Mαριάμ.
- - - - - - -και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε· χαίρε, κεχαριτωμένη· ο Κύριος μετά σου· ευλογημένη συ εν γυναιξίν.
- - - - - - -
Και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν [(δηλαδή, ''εις αυτήν'', ''εντός της'')] είπε· Xαίρε, κεχαριτωμένη· ο Κύριος μαζί σου· ευλογημένη εσύ ανάμεσα στις γυναίκες.
- - - - - - -η δε ιδούσα διεταράχθη επί τω λόγω αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος.
- - - - - - -
Εκείνη, βλέποντας, ταράχτηκε με τα λόγια του, και σκεπτόταν ότι αυτός ο ασπασμός είναι ποταπός.
- - - - - - -και είπεν ο άγγελος αυτή· μη φοβού, Μαριάμ· εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ. και ιδού συλλήψη εν γαστρί καί τέξη υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν.
- - - - - - -
Tης είπε τότε ο άγγελος· Mη φοβάσαι, Mαριάμ · γιατί βρήκες χάρη από το Θεό. Kαι ιδού θα συλλάβεις στην κοιλιά και θα γεννήσεις γιο, και θα καλέσεις το όνομά του Iησού.
- - - - - - -ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαυίδ του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος.
- - - - - - -
Αυτός θα είναι μέγας και υιός υψίστου θα καλεστεί, και θα δώσει σε αυτόν ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο του Δαυίδ του πατέρα του, και θα βασιλεύσει στον οίκο Ιακώβ στους αιώνες, και της βασιλείας του δεν θα είναι (υπάρχει) τέλος.
- - - - - - -είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον· πως έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω;
- - - - - - -
Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο· πώς θα είναι (γίνει) σε εμένα αυτό, εφ' όσον άνδρα δεν γνωρίζω;
- - - - - - -και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή· Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι· διο και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού.
- - - - - - -
και αποκριθείς ο άγγελος είπε σε αυτήν· Πνεύμα Άγιο θα έρθει πάνω σε εσένα και δύναμη υψίστου θα σε επισκιάσει· γι' αυτό και αυτό που θα γεννηθεί άγιο θα κληθεί υιός Θεού.
- - - - - - -και ιδου Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνειληφυία υιόν εν γήρει αυτής, και ούτος μην έκτος εστίν αυτή τη καλουμένη στείρα· ότι ουκ αδυνατήσει παρά τω Θεώ παν βήμα.
- - - - - - -
και ιδού η Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνέλαβε υιό, στα γηρατειά της, και αυτός ο μήνας είναι ο έκτος σε αυτήν που καλείται στείρα· γιατι αδύνατον για τον Θεό δεν είναι τίποτα.
- - - - - - -είπε δε Μαριάμ· ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου. καί απήλθεν απ' αυτής ο άγγελος.
- - - - - - -
Είπε δε η Μαριάμ· ιδού η δούλη Κυρίου· ας γίνει σε εμένα σύμφωνα με τα λόγια σου. Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος.
- - - - - - -Αναστάσα δε Μαριάμ εν ταις ημέραις ταύταις επορεύθη εις την ορεινήν μετα σπουδής εις πόλιν Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και ησπάσατο την Ελισάβετ.
- - - - - - -
Αφού σηκώθηκε η Μαριάμ στις μέρες αυτές πήγε στην ορεινήν με σπουδή στην πόλη Ιούδα, και εισήλθε στον οίκο του Ζαχαρία και ασπάστηκε την Ελισάβετ.
- - - - - - -[...]

Ορισμένες παρατηρήσεις

Ας υποθέσουμε, για να κάνουμε τη χάρη στους ''χριστιανούς'', οτι... τα παιδιά δεν ήταν του ''Γαβριήλ''.

Α'. Ο ''αρχάγγελος'' ο οποίος κάνει τον ''Ευαγγελισμό της Θεοτόκου'' ενημερώνοντας οτι η ''Παναγία'' θα γεννήσει τον ''Χριστό'', πριν λίγους μήνες είχε καταστήσει κωφάλαλο για εννέα μήνες (έως ότου γεννήσει η έγκυος) έναν εβραίο παπά τον Ζαχαρία, επειδή ο τελευταίος δεν πίστεψε αμέσως τους ισχυρισμούς του, οτι θα γεννήσει η στείρα ηλικιωμένη σύζυγός του. Πολύ ''ωραίος'' αρχάγγελος, χωρίς εγωϊσμό, χωρίς κακία. Υπόδειγμα συμπεριφοράς, ο ''άγγελος Κυρίου''.

Β'. Τόσο ο Ευαγγελισμός για τον ''Ιωάννη'' τον ''Πρόδρομο''/''Βαπτιστή'', όσο και ο Ευαγγελισμός για τον ''Χριστό'', γίνονται από τον ''Αρχάγγελο Γαβριήλ'', ο οποίος αναφέρει ότι το ''Άγιο Πνεύμα'' θα γονιμοποιήσει τις δύο γυναίκες μητέρες τους. Συνεπώς, βάσει αυτού του σεναρίου που αναφέρει το εγκεκριμένο, αποδεκτό και τιμημένο από όλες τις ''χριστιανικές εκκλησίες'', ''Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο'', είναι και ο ''Ιωάννης'' ''υιός του Θεού'', όπως ο ''Ιησούς''.

Συμπεράσματα με βάση το ανωτέρω ''ιερό'' κείμενo των ''χριστιανών'':

- η ''Παναγία'' τους δεν είναι ''Παρθένος'', αφού ο Γαβριήλ εισήλθε στο σώμα της για να συλλάβει εκείνη, αλλά και αλλιώς να έχει γίνει η γονιμοποίηση, "τεχνητά", τότε έχει εξέλθει βρέφος εκ του σώματός της, άρα το χαρακτηριστικό της "παρθενίας" έχει εκ των πραγμάτων καταστραφεί. "Παρθένος" μπορεί να είναι μόνο αν ο "Ιησούς" δεν είναι γιός της, αλλά κάτι άλλο, πχ υιοθετημένος, και εφόσον εκείνη δεν έχει γεννήσει κανένα παιδί. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχει καταστραφεί ο υμένας, για να βγει βρέφος.

- ο ''Xριστός'' δεν είναι ''Mονογενής'', 

εφόσον αναφέρεται οτι έχει αδελφό 
τον ''Ιωάννη'' τον ''Πρόδρομο'' / ''Βαπτιστή'', 
αφου κατά τα γραφόμενα, 
έχει γονιμοποιήσει την μητέρα του το "Άγιο Πνεύμα", 
και έχει γίνει η ανακοίνωση πάλι απο τον "Γαβριήλ", 
"έχουμε" ακριβώς ό,τι ισχύει και για τον "Ιησού".

Παλιγγίνης Ελευθέριος - Ίκαρος Ελευθερεύς
= ) ) = Ι Ι = ( ( =